Drone flyvning

Hurtig og effektiv droneinspektion af ejendomme:

Visuel inspektion med drone er et fantastisk redskab til at få et hurtigt og effektivt overblik over udvendige skader på alle typer af bygninger.

En af de mange fordele med droneinspektion er, at vi nemt kan inspicere områder, som normalt ville være svære at tilgå og som potentielt kunne udgøre en sikkerhedsmæssig risiko. Inspektion med drone er altså både effektivt, tidsbesparende og minimere sikkerhedsmæssige risici.

Kvalificeret tilstandsvurdering

Vi er certificeret til at flyve med drone i byen og kan derfor udføre professionelle inspektioner på alle byens ejendomme.

Vi har stor erfaring med renovering og tilstandsvurdering af ældre ejendomme. Med den baggrund, ved vi hvor udfordringerne på facader og tage typisk opstår. Når vi kombinerer vores erfaring indenfor renovering, med at flyve drone, så giver vi jer mulighed for at få en hurtig og kvalificeret vurdering af tilstanden på jeres ejendom.

Vi bruger typisk dronen til

Inspektion for tilstandsvurdering af facader, tage, tagrender, inddækninger, skorsstene og andre svært tilgængelige bygningsdele.

Kvalitetssikring tilsyn og mangelgennemgang eller i forbindelse med 1-/ og 5-års gennemgange

Dokumentation – før-, under- og efterbilleder af byggerier

Termografi med drone.

Termografi kan afsløre isoleringsproblemer i byggeriet. Med en termografisk inspektion kan du finde kuldebroer og give et komplet overblik over bygningernes varmeudslip.

Det kan være en meget værdifuld viden, i forhold til mange bygninger, som er bygget til at holde en bestemt temperatur og derfor skal holde isoleringen intakt.

Det er dog ikke altid enkelt at komme til på taget af en bygning, en silo eller en tank. Mange steder kan det ligefrem være utilgængeligt for almindelig besigtigelse. Derfor bruger vi droner til termografering af konstruktioner, for at afsløre varmeudslip.

Med et påmonteret termografisk/varmefølsomt kamera inspicerer vi bygninger og leverer en fyldestgørende fotorapport

Galleri over drone opgave: