Murer

Indendørs kan vores murere hjælpe med:

Støbning af gulve

Opmuring af inder- og skillevægge i mursten eller gasbeton

Pudsning, filsning eller vandskuring af vægge og lofter

Sikring af vådrum

Opsætning af fliser på vægge og gulve

Udendørs kan vores murere hjælpe med:

Støbning, opmuring og renovering af grund

Støbning og renovering af betontrapper

Opmuring og renovering af facade

Opsætning og renovering af sålbænke og gesimser

Opmuring og renovering af skorstene

Pudsning og vandskuring af facade

Lægning og renovering af tegltag

Anlæggelse og renovering af terrasser

Visse belægningsarbejder

Hvordan vi udfører murer opgaver:

Vi udfører alle former for mureropgaver. Fra Større mureropgaver til mindre vedligeholdelses opgaver serviceopgaver og istandsættelser. Vores medarbejderstab, er kendetegnet ved deres alsidighed, faglige kompetencer, og ønsker altid at udføre arbejdet med stor faglig stolthed.

Uanset om du skal have renoveret eller bygget nyt, kan det betale sig at få vores murere med ind over projektet allerede tidligt i planlægningsfasen. Derved kan du nemt komme til at spare mange penge på netop murerarbejdet og undgå de værste fejl i planlægningen. Fejl som måske ellers ville komme til at koste mange penge at få rettet op på senere.

Det kan f.eks. være, hvis du har tænkt dig at lave hjørner i murværket på andre vinkler end 90 grader. Her har mureren nemmere ved at skære eller hugge murstenene til i nogle vinkler end i andre. Så ved at tage mureren med på råd allerede under planlægningen af den væg, der skal mures op, kan du spare både materialer og arbejdstimer til mureren.

Et andet godt eksempel er, hvis du har valgt at få pudset facaden op i farvet mørtel. Her bruges der oftest en speciel form for mørtel kaldet juramørtel. Men er der anvendt almindelig mørtel af sø materialer til fugerne mellem murstenene, kan juramørtlen ikke binde ordentligt i fugerne, fordi jura- og almindelig mørtel ikke binder særlig godt sammen.

Derfor bruger vi kun dygtige murer, som kan deres arbejde.

Galleri over murer opgave: